بهمن 22, 1399

وبینار تهویه و جریان هوا در معماری

وبینار《تهویه و جریان هوا در معماری》مورخ ۸/ ۱۱/ ۹۹ توسط استاد گرامی، آقای دکتر امید رهایی؛ استادیار دانشگاه شهید رجایی برگزار شد. در این جلسه موضوعات: […]
بهمن 22, 1399

انتخاب رشته و ترسیم آینده

وبینار《انتخاب رشته و ترسیم آینده》مورخ ۹۹/۱۱/۶ توسط مدرس گرامی، آقای حسین عباسپور؛ مشاور مدارس و مسئول موسسه پژوهشی و خلاقیت تفکر آبی برگزار شد. موضوعات این […]
بهمن 22, 1399

آشنایی با خدمات تامین اجتماعی

وبینار《آشنایی با خدمات تامین اجتماعی》مورخ ۹۹/۱۱/۵ توسط مدرس گرامی، سرکار خانم طاهره نادی؛ با ۱۷ سال سابقه خدمت در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد. در این […]
بهمن 22, 1399

اقلیم و معماری

وبینار《 اقلیم و معماری》 مورخ ۹۹/۱۱/۲ توسط استاد گرامی، مهندس سید محسن موسوی؛ مدرس معماری و شهرسازی و عضو شورای شهر بجنورد برگزار شد. در این […]